Tackle football

Tackle football

OSNOVE

Svaka ekipa ima na raspolaganju 54 igrača od kojih se za jednu utakmicu može prijaviti 45, a na samom terenu svaka ekipa broji po 11 igrača. Ekipa koji ima loptu u posjedu predstavlja napad (offense). Njihov je cilj da trčanjem ili dodavanjem prenesu loptu preko protivničke gol linije, odnosno unesu je u protivničku end zonu. Ako iz četiri pokušaja napadačka ekipa ne uspije prijeći 10 jardi gube posjed lopte. Druga ekipa, odnosno obrana (defense) nastoji zaustaviti napadačku ekipu i preuzeti posjed lopte. Kada napadačka ekipa postigne zgoditak ili izgubi loptu, uloge se mijenjaju.

 

TEREN

Dimenzije terena na kojem se igra američki nogomet su slične dimenzijama europskih nogometnih terena. Dužina terena je 100 jardi (91.44 m), a širina 53 jardi (48.46 m). Bijele oznake na rubu terena (yard marker) pomažu sucima, igračima, trenerima i publici da prate što se događa tijekom igre. Na oba kraja terena se nalazi end zona, polje od dodatnih 10 jardi u kojem se postižu poeni. Kada napadačka ekipa unese loptu u end zonu postiže glavni pogodak u igri (touchdown). Podloga na kojoj se igra može biti zemljana s pravom travom ili umjetna trava.

 

VRIJEME

Utakmica je podijeljena na četvrtine u trajanju od 15 minuta (quarters). Pauza između prve i druge kao i između treće i četvrte četvrtine je 2 minute, dok je pauza između druge i treće četvrtine poluvrijeme (half-time), te traje 12 minuta. Akcije između prve i druge kao i između treće i četvrte četvrtine se ne prekidaju, tj. ekipe nastavljaju tamo gdje su stali prije pauze. To nije slučaj kada je u pitanju poluvrijeme, odnosno prekid između druge i treće četvrtine. Treća četvrtina počinje izvođenjem početnog udarca (kick-off) kao i na početku utakmice.

Napadačka ekipa ima na raspolaganju 40 sekundi za pripremu svake akcije (period od trenutka kada sudac da znak do trenutka početka izvođenja nove akcije).

Vrijeme se zaustavlja kada igrač izađe izvan terena, u slučaju neuspješnog dodavanja ili kada sudac dosudi prekršaj.

Ako se utakmica završi neriješenim rezultatom u regularnom vremenu, igra se produžetak od 15 minuta (overtime). U produžetku može dogoditi da samo jedna ekipa dobije posjed, ako uspije postići touchdown odmah iz prvog pokušaja. Ako ne uspiju, druga ekipa dobiva loptu. U slučaju da i nakon produžetka rezultat ostane izjednačen, utakmica završava. Posjed lopte se na početku produžetka određuje bacanjem novčića kao i na početku utakmice.

 

IGRAČI

Svaka ekipa ima tri međusobno neovisne postave: napad (offense), obrana (defense) i specijalni tim (special team). Napadačka postava je u igri kada je ekipa u posjedu lopte, obrambena kada je protivnik u posjedu lopte, a tim za specijalne zadatke ulazi u igru u situacijama kada se izvode udarci nogom, kao što su ispucavanje (punt), šut za tri poena (field goal) i početni udarac (kickoff)

  

NAPADAČKA POSTAVA (OFFENSE)

Kada je ekipa u posjedu lopte na terenu se nalazi njena napadačka postava (offense). Od jedanaest igrača na terenu samo njih petorica imaju pravo da budu u kontaktu s loptom, a to su:

 • Quarterback
 •  Hvatači (wide receiveri i tight endovi)
 •  Trkači (running backs)

Quarterback je glavni igrač ekipe i od njega kreću sve akcije. Ostali igrači sačinjavaju takozvanu ofenzivnu liniju (offensive line) čiji je zadatak da blokiraju obrambene igrače protivničke ekipe i tako zaštite svoje napadače, a prije svega quarterbacka. Jednu napadačku postavu čine:

 •  Quarterback – dodaje ili uručuje loptu
 •  Napadačka linija (Centar, lijevi i desni guard, lijevi i desni tackle) – brane ostale igrače iz napada
 •  1 do 5 hvatača (wide receiver i tight end) – hvataju loptu
 •  1-3 trkača (running back) – trče noseći loptu

Napad mora uvijek imati quarterbacka i 5 igrača napadačke linije u igri, dok broj hvatača i trkača može varirati, s tim da je uvijek mora biti 11 igrača na terenu.

 

OBRAMBENA POSTAVA (DEFENSE)

Zadatak obrambene postave je jasan. Zaustaviti osvajanje prostora napadačke ekipe i što prije preuzeti posjed lopte. Obrambenu postavu čine:

 •  Linebackeri (linebackers) – brane od pokušaja probijanja (trčanja) i hvatanja
 •  Obrambena linija (defensive line) – pokušavaju proći kroz napadačku liniju do čovjeka s loptom
 •  Cornerbackovi (cornerbacks) – primarno brane dodavanja
 •  Safety – brane od pokušaja probijanja (trčanja) i hvatanja, ali dublje u terenu nego linebackeri.

 

POČETNI UDARAC (KICKOFF)

Utakmica počinje izvođenjem početnog udarca. Lopta se postavlja na specijalno postolje (kicking tee) na liniju koja označava 35 jardi polovine terena obrambene ekipe, a određeni igrač iz obrambene ekipe (placekicker) je šutira što dublje u polovinu protivnika. Određeni igrač iz specijalnog tima napadačke ekipe (kick return man) pokušava uhvatiti loptu i trčanjem osvojiti što više jardi. Mjesto na kojem je zaustavljen bude mjesto s kojeg napadačka ekipa započinje svoj posjed (drive). Ako je ispucana lopta uhvaćena u end zoni napadačke ekipe, igrač koji je uhvatio loptu može zaustaviti igru tako što će jednim koljenom dodirnuti tlo u end zoni i time označiti takozvani touchback. U tom slučaju napadačka ekipa započinje drive s linije koja označava 25 jardi njihove polovine terena.

 

PRVI DOWN (FIRST DOWN)

Napredak u američkom nogometu se mjeri u jardima (1 yard = 91.44 cm). Cilj napadačke ekipe je osvojiti što više jardi i tako se što više približi protivničkoj end zoni. Na početku drivea napadačka ekipa ima četiri pokušaja da osvoji 10 jardi i time osvoji novi prvi down (first down), odnosno novu seriju od četiri pokušaja za osvajanje novih 10 jardi. Ako napadačka ekipa ne uspije iz četiri pokušaja osvojiti 10 jardi, gubi posjed lopte. U najvećem broju slučajeva napadačka ekipa samo prva tri pokušaja koristi za osvajanje novih 10 jardi, dok se četvrti pokušaj koristi za ispucavanje (punt), kako bi se početak napada protivničke ekipe što više udaljio od vlastite end zone.

 

KRETANJE LOPTE (trčanje i dodavanje)

Svaka akcija počinje izvođenjem takozvanog snepa (snap). Na liniji začetka akcije (line of scrimmage), koja predstavlja mjesto na terenu na kome je završena prethodna akcija i počinje naredna, quarterback glasno, šifrirano najavljuje varijantu sljedeće akcije i igrač ispred njega, centar (center) dodaje mu loptu kroz noge, a ovaj je dalje može baciti, uručiti ili sam trčati s njom.

 

TRČANJE (RUN)

Prvi način za osvajanje prostora je trčanje (run). Quarterback uručuje loptu trkaču (running back, half back) koji pokušava trčanjem sa loptom u rukama osvoji što više jardi. Quarterback također može osvajati prostor trčanjem.

 

DODAVANJE (PASS)

Drugi način za osvajanje prostora je dodavanje (pass). U najvećem broju slučajeva dodavanje izvodi quarterback, s tim da dodavanje može izvesti i neki drugi igrač, obično u cilju zbunjivanja protivničke obrane. Dodavanje je kompletno kada jedan od igrača napadačke ekipe, najčešće hvatač (wide receiver) uhvati loptu prije nego što ona dodirne zemlju. Ako lopta dodirne zemlju prije nego što je bilo tko uhvati, to se naziva neuspjelo dodavanje (incomplete pass). Igrač koji uhvati dodavanje ima pravo dalje osvajati prostor trčanjem dok ga ne zaustavi protivnička obrana.

 

OBARANJE (TACKLE)

Obaranje (tackle) je jedan od načina zaustavljanja protivničkog napada i on predstavlja hvatanje i obaranje protivničkog igrača koji nosi loptu. Igrač je oboren kada barem jednim koljenom dodirne tlo i akcija se tada prekida. Akcija se prekida i u slučaju kada igrač koji nosi loptu izađe van terena.

 

POLAGANJE (TOUCHDOWN)

U američkom nogometu se može poentirati na četiri različita načina, pri čemu svaki način donosi različit broj poena. Polaganje (touchdown) je primarni način poentiranja koji donosi najveći broj poena. Njegova vrijednost je 6 poena. Polaganje se može postići na više načina i to: unošenjem lopte u protivničku end zonu, hvatanjem dodavanja u protivničkoj end zoni, hvatanjem ničije lopte (fumble) u protivničkoj end zoni ili hvatanjem početnog udarca u protivničkoj end zoni, ako lopta pre toga nije dotakla tlo i nije bila dodirnuta od strane protivničkih igrača.

 

EKSTRA POEN (EXTRA POINT) i PRETVARANJE ZA DVA POENA (TWO-POINT CONVERSION)

Neposredno poslije postignutog polaganja, napadačka ekipa ima dvije opcije. Prva i češća opcija je šut za jedan dodatni poen (extra point) s linije od 15 jardi; a druga opcija je pokušaj za dva poena (two-point conversion) s 2 jarda. Pucanje lopte nakon polaganja se naziva Point After Touchdown, ili PAT.

 

ŠUT IZ POLJA (FIELD GOAL)

Ako napadačka ekipa ne može postići polaganje, mogu pokušati da poentiraju šutom iz polja (field goal) koji donosi 3 poena. Šut iz polja se može izvesti s bilo kojeg mjesta na terenu (najčešće u okviru 45 jardi protivničke polovine) i u bilo kom trenutku utakmice. Da bi šut iz polja donio 3 poena, šuter (field goal kicker ili placekicker) mora pogoditi gol.

 

SAFETY

Još jedan način poentiranja je takozvani safety. Ako igrač napadačke ekipe bude uhvaćen s loptom (tackle) u svojoj end zoni protivnička ekipa dobije 2 poena.